เกี่ยวกับเรา บริการให้เช่ารถ Ryoko Transport ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียวโก ทรานสปอร์ด

ryokotransport.net=> เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียวโก ทรานสปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียวโก ทรานสปอร์ต เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พ.ศ 2554 ภายใต้การบริหารงาน โดยคุณวิฑูร บุตรดี ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท และ ในปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,500,000 บาท

ทำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่ง ให้บริการรถตู้และรถบัส รับ-ส่งพนักงาน รถประจำตำแหน่ง รถบรรทุกสินค้า 4 ล้อ รถตู้บรรทุก 6 ล้อ และ รถตู้บรรทุก 10 ล้อ บริการรับ-ส่งพนักงาน รับ-ส่งผู้บริหาร และ รับ-ส่งสินค้า โดยทางลูกค้าเป็นฝ่ายกำหนดลักษณะชนิดรถ หรือ ยี่ห้อและรุ่นมา ให้ทางห้างหุ้นส่วนเรียวโก ทรานสปอร์ต ดำเนินการจัดหารถ พร้อมพนักงานขับรถ และ งานบริการด้านขนส่งสินค้าไปตามบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั่วไป ในเขตชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีลูกค้าที่ ทางห้าง ฯ ให้บริการประจำอยู่จำนวนมาก รวมทั้งลูกค้าที่เรียกใช้เป็นครั้งๆ อีกจำนวนหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรียวโก ทรานสปอร์ต ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา และ มีสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ บริการจัดส่งพนักงานไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ดูแลด้วยความจริงใจ และ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทีมงานของ เรียวโก ทรานสปอร์ต