การตรวจเช็คพนักงานขับรถ

ryokotransport.net=> ค้นหา -> การตรวจเช็คพนักงานขับรถ

การตรวจเช็คพนักงานขับรถ

จำนวนผู้เข้าชม : 2002 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : การตรวจเช็คพนักงานขับรถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง : การตรวจเช็คพนักงานขับรถ

รายละเอียด

การตรวจเช็คพนักงานขับรถ

ราคา : - .-

หมวดหมู่ : บริหารและการจัดการ

การตรวจเช็คประวัติพนักงานและเช็คร่างกายพนักงานขับรถ

• พนักงานทุกคนต้อง ตรวจร่างกายก่อนเข้าเป็นพนักงานของ หจก.เรียวโก ทราสปอร์ต
• ตรวจร่างกายประจำปี และพนักงานทั่วไป
• พนักงานขับรถตรวจเช็คร่างกายทุกๆ 6 เดือน
• ตรวจสารเสพติดทุก 3 เดือน
• สุ่มตรวจสารเสพติด และแอลกอฮอล์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  เมื่อวันที่ : 2014-12-13 14:57:24

โทร : 033-005-871 , 086-1452522 , 088-6999534